100% Ons dorp

Met deze slogan willen we onze inwoners inspireren, motiveren en warm maken. Inspireren om op zoek te gaan naar die mooie herinnering in ONS DORP. Motiveren om SAMEN te timmeren aan de weg vooruit. Warm maken voor het echte dorpsgevoel, een dorp waar IEDEREEN mee is en zich welkom voelt. Kortom, onze inwoners moeten met trots durven zeggen, dit is 100% ONS DORP.

WIJ werken samen

Armoede blijft soms onder de radar en is daarom moeilijk aan te pakken. De oplossing is samenwerken. De samensmelting van gemeente en OCMW is een positieve evolutie die kansen creëert.

Maar de samenwerking moet verder gaan dan de eigen gemeentelijke diensten. Samenwerken met onder meer thuisverpleging, politiediensten, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, sociale kruidenier, kinderopvang en huisartsen, is voor ons de sleutel tot succes. We moeten een overlegplatform opstarten waar al die actoren met elkaar in overleg kunnen gaan. Dit platform moet de zoektocht naar de juiste ondersteuning vergemakkelijken.

De samenwerking met de bestaande adviesraden moeten we opdrijven. 

WIJ leven in ons dorp

Een dorp waar iedereen zich thuis voelt, daar gaan wij voor. En dat thuisgevoel start bij een huis op maat in een fijne buurt. Met de start van het project SCHOEM in Hoevenen is een nieuwe stap gezet naar woningen op maat voor senioren. Ook gemeenschapsvoorzieningen krijgen er een plaats. 
Wij gaan onderzoeken welke nieuwe woonvormen van Stabroek een kwaliteitsvolle leefomgeving voor iedereen kunnen maken. We ijveren voor een gezonde mix tussen sociale en privé-projecten. Bepaalde ruimtes en diensten kan je collectief organiseren. Om een fijne buurt te creëren, willen we iedereen aanzetten elkaar te leren kennen. Dit doen we door publieke ruimtes in te richten als ontmoetingsplaatsen, door buurtfeesten te subsidiëren, door samen te werken met bestaande organisaties en door huwelijksjubilarissen te vieren. Want wij geloven dat mensen die elkaar kennen, elkaar ook sneller gaan helpen en ondersteunen waar nodig. 

WIJ zorgen voor elkaar

Ook in ons dorp groeien kinderen op in armoede en leven mensen van een leefloon. Huiswerkbegeleiding, speelbabbels en de sociale kruidenier zijn bestaande initiatieven rond armoede die we willen verderzetten en uitbreiden. Bovendien moeten ze aan bekendheid winnen. Iedereen die er recht op heeft, moet er gebruik van kunnen maken.
Wij geloven dat er voldoende aandacht moet gaan naar de gezondheidszorg. Daarom willen we de bestaande voorzieningen promoten. Maar alles start bij preventie en dat vraagt om een samenwerking met de welzijnsraad.
Of je nu op zoek bent naar een huisarts, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, of oogarts. De weg naar deze hulpverleners zou voor elke dorpsgenoot bekend moeten zijn. Tot slot moet iedereen snel en vlot naar een ziekenhuis in de buurt geraken.

WIJ bewegen veilig en vlot

Hét alternatief voor de auto is de fiets of gewoon te voet. Tegenwoordig zie je de fiets in alle formaten, kleuren, elektrisch of niet, met bak voorin of kar achteraan. Het is een ideaal vervoersmiddel voor korte en middellange afstanden in onze eigen gemeente en daarbuiten. Maar ons fietswegennet laat vaak nog te wensen over. Wij willen hier intensief aan werken en elke fietser en voetganger, jong en oud, veilig en comfortabel naar zijn school, winkel, clublokaal brengen.
Soms kunnen kleine ingrepen het comfort vergroten en iedereen aanzetten om voor de alternatieven te kiezen. Bijzondere aandacht moet er zijn voor rolstoelen en rollatorgebruikers.


Om ontbrekende stukken in het openbaar vervoer aan te vullen, kiezen we voor fietsdeelsystemen of andere opkomende aanvullingen. Voor verre verplaatsingen, moeten we in de nieuwe vervoersregio’s ijveren voor noodzakelijke verbindingen naar bijvoorbeeld ziekenhuizen.

 

Om de bestaande verkeersstromen een vlotte doorstroming te geven en zo de dorpskernen te ontlasten, willen we in overleg gaan met de hogere overheden om slimme systemen en detectie-camera’s te gebruiken en deze mee te financieren.  De heraanleg van N111 is hier een mooie gelegenheid voor.

Bij noodzakelijke en dure openbare werken aan onze straten, voor onder andere riolering, moet de gemeente steeds voldoende en juiste informatie aan alle betrokkenen en inwoners geven. Ook is een optimale inrichting voor de zwakke weggebruiker cruciaal  tijdens de voorbereidingsfase.

WIJ wonen in een proper en groen dorp

Ons dorp is onze thuis, en daar dragen we zorg voor. Wij willen dat iedereen graag vertoeft in zijn of haar buurt. Om van elke straat een aangename woonplaats te maken, gaan wij al jaren voor een propere gemeente met voldoende groen! Dit idee begint bij ieders voordeur, een propere stoep en eindigt bij een nette straat, wijk en dus gemeente. Hiervoor doen we beroep op elke inwoner van ons dorp en inruil draagt de gemeente bijvoorbeeld bij aan een heus straatfeest.
Waar we kunnen, verfraaien we de buurt. Daarvoor werken we graag samen met de inwoners.

WIJ zorgen voor een goede, evenwichtige dienstverlening

Onze financiën bevinden zich op dit moment in een gezonde toestand. En dat is een goede zaak voor elke inwoner van onze gemeente omdat we zo kunnen voorzien in hun noden.
Bij de opstelling van de meerjarenplanning, bekijken we alle investeringen die op stapel staan. Ook bekijken we alle nieuwe initiatieven met een strenge blik om ze realistisch in te plannen. We moeten ook durven inschatten of het haalbaar is voor onze administratieve diensten. Steeds opnieuw bekijken we of de uitgaven nodig en efficiënt zijn, zodat we de zaken, die onze inwoners nodig hebben, kunnen realiseren.

WIJ gaan voor duurzaamheid

We willen verder inzetten op een duurzame en leefbare gemeente. We willen dit doen door inwoners te ondersteunen en stimuleren om duurzame maatregelen te nemen. Zo zijn er de groepsaankopen die we zelf organiseren. Maar ook via de intercommunales doen we dit voor minder voor de hand liggende zaken zoals regenwater-recuperatie, muurisolatie met moderne technieken en materialen.

Een bomenplan opstellen is ons voorstel, met hergebruik van de gerooide bomen tot pellets en een circulair systeem.
Energiebesparende maatregelen, zoals de uitrol van led-verlichting, willen we versnellen.

Zonnepanelen op openbare gebouwen, scholen en KMO-units kan niet alleen een ecologische voordeel opleveren maar ook een financieel voordeel voor beide partners.
Gemeentelijke eigendommen die grenzen aan groene zones, of eigendommen van hogere overheden, kunnen bomen planten met een symbolische achtergrond zoals een herdenkingsbos of geboortebos, of beide!

WIJ bieden onze kinderen alle kansen

De kinderen in ons dorp hebben een bijzonder plekje in ons hart, daarom hebben we een resem aan maatregelen voor hen voorzien. Te beginnen bij kwalitatief onderwijs. Dat is de stevige basis waarop je toekomst rust. Daarom willen we scholen moderne en toffe middelen aanreiken om hun taak optimaal te vervullen.
Een optimale kinderopvang voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen, start in de school.  Hiervoor zal de gemeente de nodige ondersteuning leveren. Buiten de school- of kerntijd is een centrale plek tussen de scholen ideaal.

De buitenschoolse kinderopvang (bko) voorziet ook een attractieve opvang tijdens de vakanties. Deze opvang moet voldoende flexibel zijn om aan de noden van alle leeftijdsgroepen te beantwoorden.

Buurtspeeltuintjes willen we opfrissen en verder uitbouwen tot ontmoetingsplaatsen voor kinderen, mama’s en papa’s. Dan denken we aan nieuwe speeltuigen, zitbanken, picknicktafels en publieke bbq’s.
Op plaatsen waar er geen of weinig aanbod is, moeten we kijken of dit kan gerealiseerd worden. Ook kleine groene plekjes met een bank kunnen al aangename buurtplekjes zijn.

Onze jeugd moet terecht kunnen bij aangename, leerzame jeugdbewegingen en toffe sportclubs. Deze verenigingen moeten voldoende ondersteuning krijgen zowel financieel als materieel.

We willen oplossingen zoeken door de bestaande infrastructuur maximaal te gebruiken. Als gemeente kunnen we oplossingen aanreiken zodat verenigingen onder meer scholengebouwen kunnen gebruiken.

WIJ beleven cultuur in ons dorp

Na de renovatie van de prachtige kerk Attenhoven, hebben we er een bijkomende culturele ontmoetingsplaats bij in onze gemeente. We willen het bestaande aanbod tegen het licht houden. Kan elke bestaande vereniging aan zijn trekken komen? Dienen we sommige zalen aan te passen? Zo kan een update van zaal Moorland een mogelijke oplossing bieden voor de podiumkunsten. Verder moeten we kijken of een samenwerking met buurgemeenten een mogelijk tekort aan infrastructuur kan aanvullen.

Tot slot is de verhuis van de bibliotheek in Hoevenen naar het SCHOEM, de kans om voor een moderne inrichting te gaan die mee is met de 21ste eeuw.

WIJ bewegen en sporten in ons dorp

Wij zorgen ervoor dat er kan gesport worden in onze gemeente en we zetten stimuleren iedereen om mee te doen. Wij gaan voor kleine zaken zoals, leuke looptoeren of  kleine en grote wandelpaden, maar ook voor grotere na de uitbouw van de turnhal in Hoevenen en de vernieuwing van de Vossevelden in Stabroek. Wij willen ervoor zorgen dat bestaande clubs verder kunnen groeien en nieuwe initiatieven een kans krijgen.

Wij wonen niet in zomaar een dorp, maar in ONS DORP.

En WIJ voelen ons er goed.

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.