Het volledige verhaal...


zaterdag, 5 september, 2015
Het volledige verhaal...

Op dinsdag 1 september was er een bijeenkomst van de OCMW-raad Op deze zitting besliste het OCMW unaniem bij consensus om zijn opvangcapaciteit te verdubbelen van momenteel 6 personen (1 gezin) naar 12 personen (2 gezinnen).

Helaas werd deze beslissing de laatste dagen overschaduwd door berichtgeving in de media over uitspraken van ons OCMW-raadslid Leo Van Mol.

Als partij hebben we de tijd genomen om de gebeurtenissen juist te kennen en we komen tot de volgende conclusie die we duidelijk willen stellen.

CD&V Stabroek erkent dat er uitspraken door ons raadslid buiten de juiste context foutief kunnen worden geïnterpreteerd, waardoor deze volledig niet stroken met onze overtuiging en gedachtengoed.

Deze uitspraken werden echter gedaan in een pleidooi VOOR kwaliteitsvolle opvang en als voorbeeld bedoelt van hoe het NIET moet. 

Het raadslid zelf benadrukt dat de uitspraken buiten de context werden ge├»nterpreteerd , en onvolledig zonder de nodige nuances werden weergegeven. Daardoor is een verkeerd   beeld ontstaan dat niet strookt met de waarden die hijzelf, noch onze partij voor staat. 

Het raadslid heeft dan ook spijt van de commotie die ontstaan is na de publicatie van de artikels.

Als partij zullen we hierover verder intern van gedachten wisselen, maar het is voor iedereen duidelijk dat het gaat om een ongelukkige vergelijking, en niet om het kwaadwillig standpunt zoals het in de media wordt gebracht zonder context.

Het bewust aan de pers doorspelen van een uitspraak , te samen met het bewust nalaten  deze uitspraak te kaderen  in de volledige en juiste context , betreuren we ten zeerste, en lijkt vooral als bedoeling te hebben een persoon te schaden. 

 

CD&V Stabroek